Ladda ner din AEG-ELECTROLUX LAV41380 manual eller instruktionsbok

Glöm inte: läs alltid instruktionsboken innan du köper något!

Vi hoppas att den här manualen blir till nytta för dig
Efter att du laddat ner manualen är det ditt ansvar att se till att den är avsedd för den produkt du tänker använda den till. Alla eventuella skador och/eller problem som kan uppstå när du följer instruktionerna i de nedladdade manualerna är också ditt ansvar.

Utdrag ur manual: manual

Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen

[. . . ] LAVAMAT 41380 UPDATE Toppmatad tvättmaskin Bruksanvisning Vi gratulerar till ditt val av ny tvättmaskin Bästa kund. Innan du använder tvättmaskinen, rekommenderar vi att du läser igenom hela bruksanvisningen. Spara bruksanvisningen och se till att den finns tillgänglig vid användning av tvättmaskinen. Tvätta första gången med tom maskin och halv dosering av tvättmedel, välj kulörtvätt och 60°C. [. . . ] Vita och kulörta syntetmaterial, kan normalt tvättas vid 60°C, men ofta räcker 40°C, om plaggen inte är så smutsiga. Kulörta plagg med risk för färgfällning och ömtåliga material, bör aldrig tvättas på högre temperatur än 40°C. Hur mycket tvätt per omgång? Du bör alltid väga din tvätt. Eftersom det kan vara besvärligt att väga tvätten, rekommenderar vi att du uppskattar vikten genom att se hur full trumman är: Vittvätt: Full trumma, men inte för tätt packat (4, 5 kg). Fintvätt och ylle: Högst halvfull trumma (2, 0 kg fintvätt / 1, 0 kg ylle). Innan tvätten läggs i maskinen skall: Alla revor och hål lagas. Spikar, häftstift, gem och dylika föremål, kan orsaka stor skada på tvättmaskinen och tvätten. Sådana skador täcks inte av garantin. 16 Bruksanvisning Kulörta plagg, och i synnerhet plagg, som inte är färgäkta, skall tvättas separat första gången. De innehåller i regel överskottsfärg, som avges vid första tvätten. Besvärliga fläckar som gräs, rost, tjära, målarfärg, bläck osv, behandlas med fläckborttagare före tvätt. För att avlägsna målarfärgsfläckar, kan lösningsmedel, som t ex terpentin användas. I så fall får plagget tvättas först, när det är helt torrt och lösningsmedlet avdunstat. Tvättmaskinsproducenten ansvarar inte för skador, som beror på användning av lösningsmedel eller brännbara ämnen. Tvättmedel och tillsatsmedel Bra tvättresultat beror bl a på vilket tvättmedel och vilken dosering du använder. Det finns speciella tvättmedel, som är lämpade för kulör- och fintvätt samt ylle. Använd bara tvättmedel, som är av god kvalitet och som är avsett för hushållstvättmaskin. Följ alltid tvättmedelsfabrikantens anvisningar och dosera tvättmedel i förhållande till tvättmängden, hur smutsigt godset är samt vattnets hårdhetsgrad. Har du hårt vatten, se avsnittet "skötsel och rengöring". Är du osäker på vattnets hårdhetsgrad, kan du kontakta kommunen. Underdosering av tvättmedel, kan ge återsmutsning i form av gråa noppor, bruna avtryck av trumman och dålig lukt i maskinen. Överdosering av tvättmedel ökar belastningen på miljön. Även biologiskt nedbrytbara tvättmedel innehåller ämnen, som i stora mängder kan skada den ekologiska balansen. Kontrollera alltid plaggets tvättmärkning så att det tvättas vid rätt temperatur. Plagget kan missfärgas, om det tvättas vid annan temperatur än vad som angivits. 17 Bruksanvisning Tvättmedel Häll tvättmedlet i rätt fack, innan du startar programmet. Koncentrerat tvättmedel Använd bara tvättmedel avsedda för hushållstvättmaskin. Vid halv tvättmängd kan doseringen minskas med 1/3-del, vid liten tvättmängd med hälften. [. . . ] Avloppsslangen kan placeras på tre sätt: Vi rekommenderar dig att ansluta avloppsslangen till ett vattenlås; men om inte sådant finns kan avloppsslangen placeras direkt i ett handfat, diskho, eller badkar. Använd den ursprungliga slangen vid förlängning (placeras längs golvet, slangänden får inte vara upplyft mer än max 1m vid avloppet). Avloppslang ansluten till vattenlås Slangens ändstycke kan anslutas till alla vattenlås av standardtyp. Fäst slangen vid vattenlåsets nippel med hjälp av en slangklämma. [. . . ]

Sponsrade länkar